Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Gizafit.com jest ogólnodostępny pod adresemÅsgårdveien 362 1852 Mysen

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie Gizafit.com należy przeczytać i zapoznać się z  poniższym Regulaminem. Założenie konta jest równoważne z:

 1. Definicje

◦           a. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym Gizafit.com, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.

◦           c. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

◦           d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.

◦           e. Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.

◦           f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).

◦           g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

◦           h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

◦           i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.

◦           j.Administrator danych – Właściciel serwisu.

◦           k. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO

◦           l. Właściciel Serwisu – Tomasz Giza Åsgårdveien 362 1852 Mysen Org. Nr 925425192

 1. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

◦           a. dodawania umieszczania swoich zdjęć

◦           b. Dodawanie referencji na temat obsługi i funkcjonowania serwisu,

◦           c. Dodawać głosna umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,

◦           d. Dodawać komentarze pod dodanymi materiałami

◦           e. Brać udział w organizowanych wydarzeniach

◦           f. Tworzyć i edytować artykuły

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu

◦           a. Akceptuje Regulamin i zaznacza, że zapoznał się z nim

◦           b. Wypełnia kwestionariusz zawarty w Platformie

◦           c. Tworzy konto w Serwisie nadając własny login i hasło. Podaje e-mail na który zostaje wysłany link do aktywacji konta.

◦           d. Użytkownik dostaje dostęp do swojego konta na które może zalogować się za pomocą loginu i hasła które wcześniej wyznaczył.

 1. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

◦           a. Zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim.

◦           b. Umieszczanie wypowiedzi reklamujących inne produkty niż produkty Serwisu bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu.

◦           c. Rozpowszechnianie informacji które nie są prawdą lub mogących wprowadzać w błąd.

◦           a. powiadomienie Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

◦           b. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszystkich postulatów Regulaminu.

 1. Dane osobowe

◦           a. Imię i nazwisko Użytkowników

◦           b. adresy e-mail użytkowników.

◦           a. Konieczne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

◦           b. niezbędne do celów reklamowych związanych z usługami Serwisu.

◦           c. niezbędne do wyjaśnienia zagadnień związanych z łamaniem prawa przez Użytkownika.

◦           Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach reklamowych. Chyba że obie strony ustaliły inaczej

 1. Postanowienia dodatkowe

◦           a. zapalenie trzustki w fazie ostrej

◦           b. choroby onkologiczne

◦           c. niewydolność nerek

◦           d. marskość wątroby;

◦           e. zaburzenia natury psychicznej

◦           f. jednostki chorobowektóre w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają realizację usługi.

◦           g. tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;

◦           h. osoby po udarach i wylewawach

◦           Kobiety w ciąży karmiące piersią

◦           a. alergiach

◦           b. Nietolerancjach pokarmowych

◦           c. Zaleceniach ustanowionych przez lekarza prowadzącego

◦           d. Stosowaniu wszelkich leków/suplementów

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz wypowiedzenie Umowy

 1. Płatności
 1. Newsletter

XII. Postanowienia końcowe

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego Gizafit.com Tomasz Giza Asgarveien362 1852 Mysen ORg Nr. 925 425 192

Pesel: 95010301054

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe, będziemy:

 1. przechowywać na naszym serwerze lub serwerze zewnętrznym;
 2. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy.
 3. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania informacji na temat aktualnie trwających promocji
 4. wykorzystywać w celu wystawienia faktury/paragonu
 5. przekazywać do naszych podwykonawców, firmświadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym które będą wspomagały Serwis

Powyższe dane zostaną usunięte z upływem 6 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) nie podlegają usunięciu.

Cookies

 1. zapamiętania preferencji wyświetlania;
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 3. Google Analytics (cookies)
 4. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo:

 1. Poprawić nieprawidłowe dane lub je uzupełnić;
 2. Ograniczyć przetwarzanie
 3. Przenieść dane do innego administratora;

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: obsługa@gizafit.com lub w dowolny inny sposób.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dla przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu indywidualnego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Serwis jest  zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

Zażalenie

Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy i firmy współpracujące z Serwisem wykonujące dla niego inne usługi.

Właściciel Serwisudokonał wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Tomasz Giza starannie dobiera swoich partnerów i firmy świadczące dla niego usługi. Ale nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez osoby, firmy świadczące dla niego usługi.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniam, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu, do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych

Tomasz Giza zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo.

Kontakt

Tomasz Giza kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu+4793977519lub drogą elektroniczną obsługa@gizafit.com

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Tomasz Giza

Åsgårdveien 362 1852 Mysen

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2020 roku.

 

 

 

  
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję